Christmas Hun Nuam

Christmas Hun Nuam

Christmas zaw ka nei kei na ua, himahleh Christmas hun, a festive season pen nuam kana sak mahmah hun khat ahi.

Ginna ana tuam mah leh i neu a kipan in i lawm leh vualte toh Christmas hun chiang in ki mawl leh hun nuam zang in ana ki khanglian hi.

Ka neu lai in ka lawmte toh buhpawl khong pua in innkiang khong a buk khong peuh ka bawl ua, thaulem pistol khong kap puak in sun ni tum in ka ki mawl zel uh hi.

 Tua banah hiai hun ah a kuakua in kipahna leh lemna deihchiat ahi ding a, a kuakua maitai leh kipahmel muh di a tam a, a bouruak himhim nuam in ka mu.

Tua ziakin Christmas ginna lam a zang kei mah leng, hiai hun a kipahna khat, thanopna khat ka na nei ve tei hi.

[wrote on December 26, 2017]


Print   Email